26 ตัว อักษรภาษาอังกฤษ และการอ่าน

อักษรภาษาอังกฤษ การเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นสิ่งแรกที่ผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษต้องเรียน การเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย และตัวอักษรภาษาอังกฤษยังมีจำนวนตัวอักษรน้อยกว่าตัวอักษรภาษาไทยอีกด้วย ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัวนั้นมีอะไรบ้าง และเราจะอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษเหล่านั้นอย่างไร

ตัว อักษรภาษาอังกฤษ

อักษรภาษาอังกฤษ ตัวอักษรภาษาอังกฤษและวิธีอ่านตัวอักษรทั้ง 26 ตัวมีตามลำดับได้ต่อไปนี้

ตัวพิมพ์ใหญ่

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

ตัวพิมพ์เล็ก

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ชื่อตัวอักษร

เอ

บี

ซี

ดี

อี

เอฟ

จี

เอ็จ

ไอ

เจ

เค

แอล

เอ็ม

เอ็น

โอ

พี

คิว

อาร์

เอส

ที

ยู

วี

ดับเบิ้ลยู

เอ็กซ์

วาย

แซดส์ (ซีส์)

ตัวอย่างคำ

Arm, Ant, Air

Bird, Bee, Blue

Cat, Cow, Corn

Dog, Day, Dream

Egg, Excellent

Farm, Fish, Fog

Giraffe, Giant

House, Hen

Igloo, Important

Jar, Jeans

King, Key

Lion, Life, Live

Moon, Mom, Man

Nest, Now, No

Owl, Oh, Open

Pen, Pillow, Puppet

Queen, Queue, quiz

Rat, Red, Raw

See, Sun, Support

Tree, Three, Town

Unseen, Umbrella

Van, Violet, Vote

Wax, Wig, Win

Xylophone, Xerox

Yellow, Yard

Zebra, Zip

ประเภทตัวอักษร

ตัวอักษรภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ตัวอักษรพยัญชนะ และตัวอักษรสระ เรียน ภาษา อังกฤษ ออนไลน์ ที่ไหน ดี pantip

ตัวอักษรพยัญชนะ

พยัญชนะคือเสียงพูดที่เกิดจากปิดกั้นการไหลของอากาศผ่านปากเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด (โดยใช้ริมฝีปาก ฟัน ลิ้น และเพดานปาก) พยัญชนะ มี 21 ตัว คือ B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z ภาษา จีน กับ อังกฤษ อะไร ยาก กว่า กัน

ตัวอักษรสระ

เสียงสระเป็นเสียงพูดที่ทำขึ้นโดยปล่อยให้ลมหายใจออกจากปากโดยไม่ปิดส่วนใดส่วนหนึ่งของปากหรือลำคอ ตัวอักษรสระ มี 5 ตัว คือ A E I O U

วิธีจำตัวอักษรภาษาอังกฤษ

วิธีที่ถูกนำมาใช้สอนเด็กที่ได้ผลมากที่สุดคือการร้องเพลงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถหาเพลงสอนท่องจำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้จากช่องยูทูปหลายช่อง ผู้เรียนอาจพบว่าตัวอักษร Z มีการออกเสียง 2 แบบ คือ แซดส์ และ ซีส์ การออกเสียงว่า เรียน ภาษา อังกฤษ อย่างไร ให้ ได้ ผล แซดส์ จะเป็นการออกเสียงแบบอังกฤษ ในขณะที่การออกเสียงว่า ซีส์ จะเป็นการออกเสียงแบบอเมริกา

เพลงตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ

เพลงตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบอเมริกา

การจำตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นสิ่งแรกที่ผู้เรียนจะต้องรู้และไม่ใช่เรื่องยากอะไร ผู้เรียนควรจำตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ จากนั้นฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ได้ ปัญหาในการเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษคือผู้เรียนมักจะจำชื่อตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่ทราบเสียงของตัวอักษรนั้นๆ ทำให้ผู้เรียนยังคงอ่านคำภาษาอังกฤษไม่ออกนั่นเอง เพื่อแก้ปัญหานี้ ผู้เรียนควรให้ผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษช่วยสอนเรื่องเสียงของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้อ่านคำใหม่ๆในภาษาอังกฤษได้ อักษรภาษาอังกฤษ